Algemene verkoopvoorwaarden Cruisers

 

Wat kunt U verwachten van een Cruiser die U bij ons koopt?

Om U nu niet met juridisch taalgebruik en eindeloos veel artikelnummers om de oren te slaan, maar om toch duidelijkheid te verschaffen omtrent de aankoop van een Land Cruiser bij ons, is het nuttig om het volgende in acht te nemen: Cruiser World verkoopt auto's met APK (tenzij anders vermeld). Met andere woorden: Cruiser World verkoopt auto's die de Nederlandse wegen waardig zijn qua veiligheid en qua heersende milieunormen.
 

Houd echter de volgende punten in gedachten:

  • Cruiser World verkoopt klassieke auto's. Dit zijn in de regel auto's die 25 jaar of ouder zijn. Het zijn all terrain auto's, en men mag er van uitgaan dat ze in ruig terrein hebben gereden, met de daarbij horende slijtage aan contructie-onderdelen en aandrijflijn.
  • De kilometrage van de meeste auto's is hoog (500.000 is eerder regel dan uitzondering). De Toyota motorblokken zijn degelijk, maar slijtage is logisch gevolg en onvermijdelijk.

Cruiser World stelt U, wanneer U serieuze interesse toont voor een auto uit onze voorraad, in de gelegenheid om keuringen en/of testen te laten uitvoeren door onafhankelijke derden.

 

Wanneer U besluit een auto bij Cruiser World te kopen:

  • Kunt U er van uitgaan dat degene met wie U de koop kortsluit U op de hoogte stelt van de zwakke punten van het betreffende exemplaar, voor zover de verkoper van de zwakke punten kennis heeft genomen. Cruiser World stelt zich op de hoogte van een betreffend zwak punt zodra hier aanleiding toe is, met andere woorden: zodra er een vermoeden gerezen is.
  • Gaat U in principe akkoord met de staat van de auto waarin deze zich bevindt op het moment van de plaatsing van Uw handtekening onder het koopcontact.

 

Cruiser World geeft geen garantie af op de auto's. De reden hiervoor is dat het auto's zijn die een heel leven achter de rug hebben. Dit 'levensverhaal' van de auto wordt nooit volledig door ons gekend. Hierdoor kan Cruiser World onmogelijk garanderen dat de auto in de (nabije) toekomst geen gebreken zal gaan vertonen.

 

Coulanceregeling: Mocht er zich in de eerste week nadat de koper de auto fysiek in bezit heeft nu toch een technisch probleem voordoen, dan kan hier altijd met Cruiser World over gesproken worden om te kijken of hier een gezamenlijke oplossing voor te vinden is, mits U:

  • de openbare weg niet heeft verlaten (dit klinkt als een onlogische voorwaarde voor een vierwielaangedreven auto, maar de condities van het onverharde terrein en het rijgedrag van de chauffeur kunnen op de onverharde weg alle denkbare vormen aannemen),
  • in het geval van een auto met 4 versnellingen niet harder dan 110 km/h heeft gereden op een verharde weg,
  • in het geval van een auto met 5 versnellingen niet harder dan 130 km/h heeft gereden op een verharde weg,
  • problemen aankaart die niet door derden zijn ontstaan, noch door extreme weersomstandigheden,
  • noch derden aan de Cruiser heeft (laten) sleutelen.
 
Connect via WhatsApp
Connect via WhatsApp